Sản xuất theo tiêu chuẩn GMP của Australia

IronUp được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP của Australia, một thành viên của ICH và PIC. Các thành phần được cung cấp từ các nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao.

You may also like...